AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwytywanie Domen, dodawaj i zarabiaj!


Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwytywanie Domen, dodawaj i zarabiaj! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 9 grudnia 2010 roku. Data zakończenia promocji: 31 grudnia 2010 roku.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie określonej ilości zamówień na przechwycenie domen w Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów, którzy do dnia rozpoczęcia promocji tj. 9 grudnia 2010 roku wystawili przynajmniej jedną domenę na Giełdzie Domen AZ.pl.

2. Promocja dotyczy zamawiania domen do przechwycenia w Panelu Klienta/Partnera oraz na stronie www.az.pl.

3. Warunkiem zasilenia konta w Panelu Klienta jest wystawienie określonej ilości domen do przechwycenia w czasie trwania promocji tj. od dnia 9 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Za wystawionych od 20 do 49 domen Panel zostanie zasilony kwotą 50 zł netto, za wystawienie co najmniej 50 domen Panel zostanie zasilony kwotą 100 zł netto.

4. Warunkiem zasilenia konta jest przesłanie na mail: domena@az.pl potwierdzenia dokonania określonej ilości zamówień domen do przechwycenia. AZ.pl ma prawo weryfikować potwierdzenie i poprawność zgłoszonych do przechwycenia domen.

5. Do ilości zamówionych do przechwycenia domen nie wliczają się domeny, które zostały usunięte z listy zamówionych do przechwycenia.

6. Panel Klienta może zostać zasilony tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo w promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.