AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwytywanie domen za DARMO + odnowienia z rabatem!

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwytywanie domen za DARMO + odnowienia z rabatem!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

5. Promocja składa się z 3 części:

Cześć Podstawowa – 15% rabatu na odnowienia

Część Książka za Przechwycenie

Część: Jedno Przechwycenie za darmo

 

Cześć Podstawowa – 15% rabatu na odnowienia

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 14 grudnia 2010 roku. Data zakończenia promocji: 21 grudnia 2010 roku.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na przechwycenie jednej domeny w Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu przedłużenia domeny.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy przedłużenia domen w Panelu Klienta/Partnera oraz na stronie www.az.pl.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 15% na odnowienie domeny jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego w Panelu Klienta/Partnera oraz na stronie www.az.pl.

3. Wszystkie kody rabatowe 15% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

4. Rabat na odnowienie domeny jest przyznawany tylko dla jednej domeny.

5. Promocja "15% na odnowienie domeny" przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

6. W przypadku braku pola do wpisania kodu rabatowego należy zalogować się do Panelu Klienta, wybrać przedłużenie jednej domeny i wpisać kod rabatowy. Zamówienia przedłużenia abonamentu domeny bez wpisania kodu rabatowego nie są podstawą do otrzymania rabatu za odnowienie domeny.

 

Część Książka za Przechwycenie.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 14 grudnia 2010 roku. Data zakończenia promocji: 21 grudnia 2010 roku.

2.AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia przynajmniej jedną domenę na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta.

2. Do ilości domen zamówionych do przechwycenia liczone są domeny zamówione do przechwycenia w czasie trwania promocji. Domeny, które zostały usunięte jako zamówione do przechwytywania nie są liczone do w/w ilości.

3. W przypadku gdy Klient spełni warunki promocji, na adres e-mail podany w Panelu Klienta zostanie wysłana wiadomość z powyższą informacją i możliwością pobrania książki „Wszystko zaczyna się od WWW”.

4. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną książkę „Wszystko zaczyna się od WWW”.

5. Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, inne usługi lub świadczenia za książkę oferowaną w promocji.

 

Część: Jedno Przechwycenie za darmo

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 14 grudnia 2010 roku. Data zakończenia promocji: 21 grudnia 2010 roku.

2.AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domenę na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta. Pierwsza zamówiona do przechwycenia domena zwolniona jest z opłaty (prowizji).

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla jednej domeny.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.