AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Wygraj iPoda w konkursie EURid!

 

Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie EURid należy wejść na stronę www.winwith.eu, zapoznać się z udostępnionym tam regulaminem konkursu oraz wykorzystać specjalny kod: „XMAS2010”.

2. W konkursie do wygrania jest 100 egzemplarzy iPod Touch.

3. Data rozpoczęcia promocji: 25.11.2010. Data zakończenia promocji: 25.12.2010.

4. Uczestnictwo w konkursie możliwe jest tylko po zaakceptowaniu warunków Regulaminu konkursu oraz po zaakceptowaniu warunków szczegółowych wyznaczonych dla konkursu, a dostępnych na http://www.winwith.eu.

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od ukończonego 18. roku życia, które zarejestrowały domenę z końcówką .eu. Rejestratorzy, pracownicy EURidu oraz ich najbliższa rodzina nie kwalifikują się do konkursu.

6. Do konkursu kwalifikują się te osoby, które zarejestrowały domenę .eu w okresie trwania konkursu oraz spełniają warunki opisane na http://www.winwith.eu. Celem zgłoszenia się do konkursu, Abonent domeny .eu powinien odwiedzić stronę http://www.winwith.eu na której zostanie poinstruowany co do kolejnych kroków. Prosimy starannie wypełnić dane kontaktowe formularza, podając pełne imię i nazwisko oraz adres mailowy. Aby zgłoszenie zostało przyjęte należy także zaakceptować warunki Regulaminu konkursu.

7. EURid rezerwuje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych dostarczonych przez uczestników konkursu (łącznie z weryfikacja tożsamości uczestnika, jego wieku oraz miejsca zamieszkania) oraz prawo do zdyskwalifikowania tych uczestników, którzy podali dane nieprawdziwe, nie spełniają warunków opisanych w Regulaminie konkursu bądź dopuścili się nieprawidłowości podczas zgłaszania swojego akcesu do konkursu. Drobne błędy bądź braki występujące w zgłoszeniu Abonenta mogą być decyzją EURidu zaakceptowane. Przeoczenie przez EURid na jakimkolwiek etapie konkursu nieprawidłowości dyskwalifikujących zgłoszenie nie stanowi o prawie do uczestniczenia w konkursie.

8. EURid wybierze zwycięzców w drodze losowania zgłoszeń kwalifikujących się do konkursu.

9. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową (mail zostanie wysłany na adres podany w formularzu zgłoszenia). W przypadku w którym EURid nie będzie w stanie skontaktować się ze zwycięzcą w przeciągu całego miesiąca, zwycięzca traci wygraną na rzecz EURidu, który przekaże nagrodę dalszemu losowo wybranemu zwycięzcy zgodnie z punktem 5. Regulaminu.

10. EURid będzie posługiwał się danymi osobowymi, które otrzymał w ramach zgłoszenia konkursowego zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, która dostępna jest na http://www.eurid.eu/files/whois_en.pdf. Zgłaszając się do konkursu Abonent wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska oraz kraju pochodzenia na oficjalnych stronach EURidu jak również na materiałach promocyjnych organizacji.

11. W przypadku, w którym z jakiegoś powodu niezależnego od EURid czy wykraczającego poza dostępne EURidowi środki zaradcze, konkurs nie może zostać do końca prawidłowo zrealizowany, EURid rezerwuje sobie prawo do zmodyfikowania, zawieszenia bądź ukończenia konkursu z uwzględnieniem i zgodnie z obowiązującym EURid zasadami prawa.

12. EURid nie bierze odpowiedzialności za spóźniony bądź nieudany akces do konkursu, niezależnie od przyczyny, tak samo jak nie gwarantuje, że system użytkowany na stronie uczestnika konkursu zawsze będzie dla niego dostępny i będzie działał bez zastrzeżeń w ramach jego sytemu operacyjnego.