AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

W AZ.pl otrzymasz 30% rabatu na WSZYSTKIE pakiety!

 

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 23.11.2010 godz. 14:00. Data zakończenia promocji: 30.11.2010 godz. 10:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na wymienione usługi AZ.pl: 1) Personal Hosting (wszystkie okresy), 2) Business Hosting (wszystkie okresy), 3) Kreator WWW Firma (wszystkie okresy i rodzaje), 4) Kreator WWW Osobisty (wszystkie okresy i rodzaje), 5) Dysk Online (100 Mb, 5 Gb, 10 Gb). Zamówienie powinno być złożone na stronie http://az.pl/ oraz powinno polegać na wpisaniu otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług wymienionych w pkt. 2 części „Czas trwania promocji” na stronie http://az.pl/.

2. Otrzymany kod rabatowy 30% powoduje obniżenie standardowej ceny o wartość rabatu, czyli 30%.

3. Warunkiem otrzymania rabatu 30% na zamówienie, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl.

4. Wszystkie kody rabatowe 30% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

5. Do sumy zamówienia wliczane są tylko nowo zamawiane usługi. Odnowienia usług nie są wliczane do sumy zamówienia. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się zarówno nowe usługi, jak i odnowienia usług, rabat zostanie przyznany tylko na nowe usługi.

6. Promocja przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

Odpowiedzialność

AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.