AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Prawdziwy hit w AZ.pl - wszystko o 40% TANIEJ !

 

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Prawdziwy hit w AZ.pl - wszystko o 40% TANIEJ !” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 16.11.2010 godz. 14:00. Data zakończenia promocji: 21.11.2010 godz. 10:00

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług na stronie www.az.pl.

2. Otrzymany kod rabatowy 40% powoduje obniżenie standardowej ceny o wartość rabatu, czyli 40%.

3. Otrzymany kod rabatowy 40% można wykorzystać, w przypadku gdy suma zamówienia wynosi minimum 10 zł brutto.

4. Warunkiem otrzymania rabatu 40% na zamówienie, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl.

5. Wszystkie kody rabatowe 40% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

6. Do sumy zamówienia wliczane są tylko nowo zamawiane usługi. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany na odnowienie usług. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się zarówno nowe usługi, jak i odnowienia usług, rabat zostanie przyznany tylko na nowe usługi.

7. Promocja przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

8. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu kodów promocyjnych, nie łączą się.

Odpowiedzialność

AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.