AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

HOSTING bez limitowanego TRANSFERU. Pół roku za DARMO

 

§ 1. Organizator promocji

1. Organizatorem akcji promocyjnej „HOSTING bez limitowanego TRANSFERU. Pół roku za DARMO” firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

§ 2. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

§ 3. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 19.10.2010 godz. 14:00. Data zakończenia promocji: 26.10.2010 godz. 14:00

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na konto BUSINESS hosting na stronie www.az.pl i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia.

3. Wpłaty za odnowienie usługi należy dokonać na 7 dni przed datą wygaśnięcia konta. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

§ 4. Zasady promocji

1. Cena promocyjna dotyczy pierwszego okresu abonamentowego kont BUSINESS hosting zamawianych na okres 6 miesięcy.

2. Warunkiem otrzymania rabatu na konto hostingowe objęte promocją, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl.

3. Promocja "HOSTING bez limitowanego TRANSFERU. Pół roku za DARMO" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200,
S500, S1000, S5000).

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod rabatowy.

5. Opłata za zamówienie konta BUSINESS hosting na okres 6 miesięcy, po wpisaniu kodu rabatowego wynosi 0 zł.

6. Każdy uczestnik promocji może zamówić w promocyjnej cenie maksymalnie 1 konto hostingowe. Po przekroczeniu limitu 1 konta hostingowego w promocyjnej cenie, kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie Cennikiem Usług dostępnym pod adresem:
http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html

7. Przedłużenie abonamentu konta hostingowego zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia
usługi.

8. Parametry konta BUSINESS hosting (zamówionego w promocji) w pierwszym okresie abonamentowym 6-miesięcznym określone są na stronie:
http://www.az.pl/hosting-porownanie-kont-hostingowych.html.

9. Po przedłużeniu abonamentu konta hostingowego (na zasadach określonych w §4 pkt.7 niniejszego regulaminu), uczestnikowi promocji przysługuje do konta BUSINESS hosting nielimitowany transfer danych.

10. Skorzystanie z promocji „HOSTING bez limitowanego TRANSFERU. Pół roku za DARMO” nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres
abonamentowy.

11. Uczestnikiem promocji może być obywatel Rzeczypospolitej Polski (z wyjątkiem podmiotów określonych w §2 pkt.3 i §4 pkt.12 niniejszego regulaminu), który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta BUSINESS hosting przy
użyciu kodu rabatowego.

12. Uczestnikiem promocji nie może być Użytkownik który wykupił jedno z kont hostingowych (Personal, Business, Pro) przed momentem jej uruchomienia.

13. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień zrealizowanych przed zmianą zasad promocji. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

14. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie:
http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

§ 5. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.