AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Aukcje Domen w AZ.pl - zgarnij nagrody !

 

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej Aukcje Domen w AZ.pl - zgarnij nagrody! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

5. Promocja składa się z 3 części:

  1. Cześć Podstawowa – 15% rabatu na odnowienia

  2. Cześć Aukcje 50:50:50.

  3. Część Książka za aukcje.

Cześć Podstawowa a – 15% rabatu na odnowienia

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 5 października od godziny 12:00. Data zakończenia promocji: 12 października do godziny 8:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na przedłużenie jednej domeny w Panelu Klienta lub podczas hurtowego przedłużania domen na stronie i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy przedłużenia domen w Panelu Klienta/Partnera.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 15% na odnowienie domeny, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego w Panelu Klienta/Partnera.

3. Wszystkie kody 15% na odnowienie domeny są jednorazowe. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

4. Rabat na odnowienie domeny jest przyznawany tylko dla jednej domeny.

5. Promocja "15% na odnowienie domeny" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów bez statusu oraz ze statusem S50.

6. W przypadku braku pola do wpisania kodu rabatowego należy zalogować się do Panelu Klienta, wybrać przedłużenie jednej domeny i wpisać kod rabatowy. Zamówienia przedłużenia abonamentu domeny bez wpisania kodu rabatowego nie są podstawą do otrzymania rabatu za odnowienie domeny.

Cześć Aukcje 50:50:50.

Czas trwania promocji.

1.Data rozpoczęcia promocji: 5 października 2010 godz.12:00 . Data zakończenia promocji: 22 listopada 2010 r..

2.AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla pierwszych 50 Klientów AZ.pl którzy przekroczą ilość 50 domen dodanych na aukcje AZ.pl w okresie 50 dni od rozpoczęcia promocji.

2.Do ilości domen dodanych na aukcje liczone są domeny umieszczone na aukcjach w danym momencie oraz domeny będące w trakcie procesu sprzedaży praw do domeny na aukcji. Domeny, które zostały usunięte z aukcji nie są liczone do w/w ilości.

3. Ilość domen jest liczona od dnia 5 listopada 2010 r. godz. 12:00

4. W przypadku gdy Klient spełni warunki promocji, na adres e-mail podany w Panelu Klienta zostanie wysłana wiadomość z powyższą informacją i możliwością pobrania kodu aktywującego pełną 12-miesięczną wersję programu antywirusowego Kaspersky Anti-Virus.

5. Klient powinien pobrać kod aktywacyjny we wskazanym miejscu Panelu AZ.pl w terminie 60 dni od otrzymania maila z informacją o możliwości pobrania kodu. Po tym terminie pobranie kodu nie będzie możliwe.

6. Kod aktywacyjny służy do aktywacji pełnej rocznej licencji programu Kaspersky Anti-Virus.

7. Handel kodami aktywacyjnymi dla oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus jest zabroniony.

8. Kody aktywacyjne dla oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus nie podlegają zbyciu.

9.Warunkiem otrzymania oprogramowania: Kaspersky Anti-Virus 2011, licencja na 1 rok należy pobrać wersję instalacyjną na stronie: http://www.kaspersky.pl/download.html?s=prod_download&prod_id=157 .

10. Przedłużenie oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

11. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jeden kod aktywacyjny.

Dodatkowe zapisy.

1. Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, inne usługi lub świadczenia za oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus.

2. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. świadczy wsparcie techniczne dla oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus.

3. Wymagania systemowe i sprzętowe aplikacji Kaspersky Anti-Virus można znaleźć na stronie producenta: http://www.kaspersky.pl/products.htmls=home_1&show=proddet&prodid=175

Część Książka za aukcje.

Czas trwania promocji.

1.Data rozpoczęcia promocji: 5 października 2010 godz.12:00 . Data zakończenia promocji: do wyczerpania limitu 40 książek

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla 40 pierwszych Klientów AZ.pl, którzy dodadzą na aukcje AZ.pl 20 lub więcej domen.

2. Klienci, którzy wystawią 40 domen otrzymają za darmo książkę „Przypadek” Grzegorza Miecugowa (więcej http://www.empik.com/przypadek-miecugow-grzegorz,prod57248113,ksiazka-p) )

3. Do ilości domen dodanych na aukcje liczone są domeny umieszczone na aukcjach AZ.pl w danym momencie oraz domeny będące w trakcie procesu sprzedaży praw do domeny na aukcji. Domeny, które zostały usunięte z aukcji nie są liczone do w/w ilości.

4. Ilość domen jest liczona od dnia 5 października 2010 godz. 14:00

5. Wysłanie książek nastąpi w terminie 7 dni od przyznania prawa do książki uczestnikowi promocji.

6. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną książkę.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

2. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności w wyniku i z przyczyn korzystania z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus.