AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Błyskawiczny hosting 15 GB za DARMO !

 

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Błyskawiczny hosting 15 GB za DARMO” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

 

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

 

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 20.09.2010 godz. 10:00. Data zakończenia promocji: 30.09.2010 godz. 14:00

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na konto hostingowe objęte promocją na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego kont hostingowych Personal zamawianych na okres 6 miesięcy.

2. Warunkiem otrzymania rabatu na konto hostingowe, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

3. Promocja "Błyskawiczny hosting 15 GB za DARMO" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

5. Po wpisaniu kodu promocyjnego cena konta Personal Hosting na okres 6 miesięcy wynosi 0 zł. Cena konta Personal Hosting dla okresu innego niż 6 miesięcy oraz cena pozostałych kont hostingowych jest zgodna z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html.

6. Każdy uczestnik promocji może zamówić w promocyjnej cenie maksymalnie 1 konto hostingowe. Po przekroczeniu limitu 1 konta hostingowego w promocyjnej cenie, kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html

7. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

8. Skorzystanie z promocji "Błyskawiczny hosting 15 GB za DARMO" nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

9. Dla kont hostingowych zamówionych w promocji „Błyskawiczny hosting 15 GB za DARMO” zostanie przydzielona jedna domena .pl za 0 zł.

10. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

11. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

a) dla Firm:
0 zł dla domen .pl,

0 zł dla domen funkcjonalnych,

0 zł dla domen regionalnych.

b) dla Klientów indywidualnych:
0 zł dla domen .pl,

0 zł dla domen funkcjonalnych,

0 zł dla domen regionalnych.

12. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla Firm lub dla Klientów indywidualnych.

13. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

14. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich: Firma AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej.

15. Warunkiem koniecznym udziału w promocji jest podanie przez uczestnika promocji adresu na terenie Polski.

16. Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla firm może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. AZ.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

17. AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl.

18. Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla firm zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

19. Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

20. Uczestnikiem promocji nie może być Użytkownik, który w momencie rozpoczęcia promocji posiada już jedno z kont hostingowych - Personal, Business lub Pro.

21. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

22. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.


 

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich