AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

10% na odnowienie domeny

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej 10% na odnowienie domeny jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 24.08.2010 godz. 14:00. Data zakończenia promocji: 31.08.2010 godz. 08:00

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na przedłużenie pojedynczej domeny w Panelu Klienta lub podczas hurtowego przedłużania domen na stronie i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy przedłużenia domen w Panelu Klienta/Partnera lub podczas hurtowego przedłużania na stronie www.az.pl.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 10% na odnowienie domeny, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

3. Wszystkie kody 10% na odnowienie domeny są jednorazowe. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

4. Rabat na odnowienie domeny jest przyznawany tylko dla jednej domeny. W przypadku gdy przedłużana jest większa liczba domen po wpisaniu kodu rabatowego, rabat zostanie przyznany tylko dla jednej domeny.

5. Promocja "10% na odnowienie domeny" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów bez statusu oraz ze statusem S50.

6. W przypadku braku pola do wpisania kodu rabatowego należy zalogować się do Panelu Klienta, wybrać przedłużenie pojedynczej domeny i wpisać kod rabatowy. Zamówienia przedłużenia abonamentu domeny bez wpisania kodu rabatowego nie są podstawą do otrzymania rabatu za odnowienie domeny.

Odpowiedzialność

AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.