AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

50:50:50 – kody Kaspersky

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej 50:50:50 – kody Kaspersky jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o.  z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1.Data rozpoczęcia promocji: 19.07.2010 godz.14:00 . Data zakończenia promocji: 07.09.2010 godz. 10:00

2.AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla pierwszych 50 Klientów AZ.pl którzy przekroczą ilość 50 domen wystawionych na giełdzie domen AZ.pl w okresie 50 dni od rozpoczęcia promocji

2.Do ilości domen wystawionych na Giełdzie Domen liczone są domeny wystawione na Giełdzie w danym momencie czasu oraz domeny będące w trakcie procesu sprzedaży praw do domeny. Domeny, które zostały usunięte z Giełdy Domen nie są liczone do w/w ilości.

3. Ilość domen jest liczona od dnia 07.07.2010

4.W przypadku gdy zostanie stwierdzone spełnienie warunków promocji przez Klienta, na adres e-mail podany w Panelu Klienta zostanie wysłany e-mail z informacją o spełnieniu warunków promocji i możliwości pobrania kodu aktywującego pełną 12-miesięczną wersję programu antywirusowego Kaspersky

4. Klient powinien pobrać kod aktywacyjny we wskazanym miejscu Panelu AZ.pl w terminie 60 dni od otrzymania maila z informacją o możliwości pobrania kodu. Po tym terminie pobranie kodu nie będzie możliwe

5. Kod aktywacyjny służy do aktywacji pełnej rocznej licencji programu Kaspersky Anti-Virus.

6. Handel kodami aktywacyjnymi dla oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus jest zabroniony.

7. Kody aktywacyjne dla oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus nie podlegają zbyciu.

8.Warunkiem otrzymania oprogramowania: Kaspersky Anti-Virus 2010, licencja na 1 rok należy pobrać wersję instalacyjną na stronie: http://www.kaspersky.pl/download.html?s=prod_download&prod_id=157 .

9. Przedłużenie oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

10. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jeden kod aktywacyjny.

Dodatkowe zapisy.

1. Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, inne usługi lub świadczenia za oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus.

2. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. świadczy wsparcie techniczne dla oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus.

3. Wymagania systemowe i sprzętowe aplikacji Kaspersky Anti-Virus można znaleźć na stronie producenta: http://www.kaspersky.pl/products.htmls=home_1&show=proddet&prodid=175

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

2. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności w wyniku i z przyczyn korzystania z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus