AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kody rabatowe 20%

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej kody rabatowe 20% jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.06.2010 godz. 10:00. Data zakończenia promocji: 08.06.2010 godz. 14:00


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę Az.pl na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta
i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia


3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.

 

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

2. Otrzymane kody rabatowe 20% można wykorzystać, w przypadku gdy suma zamówienia wynosi ponad 25 zł netto.

3. Warunkiem otrzymania rabatu 20% na zamówienie, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

4. Wszystkie kody rabatowe 20% są jednorazowe. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

5. Do sumy zamówienia wliczane są tylko nowo zamawiane usługi. Odnowienia usług nie są wliczane do sumy zamówienia. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się zarówno nowe usługi, jak i odnowienia usług, rabat zostanie przyznany tylko na nowe usługi.

6. Promocja kody rabatowe 20% przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.