AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kody rabatowe 50% dla domen .biz

 

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej kody rabatowe 50% dla domen .biz jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 15.09.2009 godz. 11:00. Data zakończenia promocji: 30.09.2009 godz. 14:00


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na domenę .biz na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta
i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia


3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen
biz.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 50% na rejestrację domeny, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

3. Promocja "Kody rabatowe 50% dla domen .biz" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu.

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

5. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku po wpisaniu kodu promocyjnego 50% wynosi:

    4.99 zł + VAT dla domen biz


6. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 1 domeny wliczają się domeny .biz). Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w Az.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma. Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

    19.90 zł + VAT dla domen biz


7. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


8.  Skorzystanie z promocji "Kody rabatowe 50% dla domen .biz" nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

9. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

10. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

12. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.